FIKOŁKOWO

menu

STREFA ZABAW I EDUKACJI DLA CIEBIE I TWOJEGO DZIECKA

Regulamin ferii zimowych

Uczestnicy ferii ZIMOWYCH mają prawo do:

 • wypoczynku,
 • uczestnictwa we wszystkich zabawach, wycieczkach i innych atrakcjach przewidzianych programem ferii,
 • wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie półkolonii.

Uczestnicy ferii ZIMOWYCH mają obowiązek:

 • przestrzegać niniejszego regulaminu,
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz przeciw pożarowych,
 • słuchać i wykonywać wszystkie polecenia opiekunów,
 • szanować cudzą i osobistą własność,
 • szanować pracę innych,
 • trzymać się blisko grupy i opiekunów.

 1. Organizator ferii, Strefa Zabaw i Edukacji Dziecka - M.A.M - FIKOŁKOWO", dołoży wszelkich starań, aby umożliwić dzieciom aktywny i ciekawy wypoczynek, w możliwie najlepszych warunkach i pod właściwą opieką.
 2. Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ferii, organizator zastrzega sobie prawo do zastosowania środków dyscyplinarnych (włącznie ze skreśleniem z listy uczestników ferii oraz niezwróceniem płatności za niewykorzystaną część turnusu) w stosunku do osób w sposób rażący łamiących zasady uczestnictwa podczas ferii. Podczas ferii dzieci nie są objęte żadnym dodatkowym ubezpieczeniem NW poza tym które mają w szkołach bądź przedszkolach. Organizator posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej niezbędne w przypadku rozszeń ze stron klientów.
 3. Za szkody materialne spowodowane przez uczestnika ferii, odpowiedzialność finansową ponoszą jego rodzice lub opiekunowie prawni. Organizator nie odpowiada za zagubienie, zniszczenie, bądź kradzież wartościowych przedmiotów uczestników ferii, dlatego też prosimy o pozostawienie rzeczy cennych w domach.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania ferii w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń na dany turnus.( wymagane 10 osób )  Zaliczka wpłacona na konto Strefy Zabaw i Edukacji Dziecka - M.A.M - FIKOŁKOWO" podlega wówczas zwrotowi w terminie 5 dni od daty poinformowania Uczestników o tym fakcie. Jednocześnie Organizator zapewnia, że wszystkie powyższe informacje przekazane zostaną uczestnikom do dnia : - min. 3 dni przed terminem uruchomienia turnusu.
 5. W przypadku rezygnacji Uczestnika z opłaconych ferii, Strefa Zabaw i Edukacji Dziecka - M.A.M - FIKOŁKOWO" zobowiązuje się do zwrotu wpłaconej kwoty pomniejszonej o wysokość zaliczki (200zł), jeśli rezygnacja nastąpi najpóźniej 1 tygodnie przed terminem rozpoczęcia turnusu.
 6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

© fikołkowo.pl - żłobek, sala zabaw, półkolonie Łódź, ul. Dąbrowskiego 17/21.
realizacja Backroom.pl