FIKOŁKOWO

menu

STREFA ZABAW I EDUKACJI DLA CIEBIE I TWOJEGO DZIECKA

REGULAMIN PRZYJĘĆ URODZINOWYCH

Regulamin urodzin w Sali Zabaw „FIKOŁOWO

  1.  Urodziny przez nas organizowane, odbywają się w Sali Zabaw „FIKOŁKOWO” w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 17/21

  1. Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście lub telefonicznie.

  2. Potwierdzeniem rezerwacji jest wypełnienie „Formularza rezerwacji imprezy urodzinowej" oraz wpłacenie zaliczki.

  1. Rezerwacja terminu imprezy bez wpłacenia zaliczki przez zamawiającego urodziny/imieniny jest ważna przez 10 dni.

  2. Zaliczka ustalana jest na 50 zł ( urodziny klasyczne) 100 zł ( urodziny tematyczne ) zaliczka jest bezzwrotna. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych istnienie możliwość przesunięcia rezerwacji na inny termin.

  3. Przyjęcie urodzinowe trwa 2 godziny. Na ten czas dzieciom zarezerwowany jest pokój urodzinowy, reszta sali jest otwarta dla innych dzieci chyba, że dokonana zostanie rezerwacja całej sali za dodatkową opłatą (ustalenia indywidualne)

W przypadku przedłużenia się urodzin o 3 lub 4 godzinę – naliczana jest stawka godzinowa przewidziana w cenniku tylko za dzieci (uczestników imprezy) faktycznie przebywających na sali w przedłużonym przez organizatorów czasie. Organizatorzy imprezy mogą przybyć na salę nie wcześniej niż 30 min. przed rozpoczęciem imprezy- w celu przygotowania własnego poczęstunku. Naczynia jednorazowe dla rodziców oraz nakrycia plastikowe dla dzieci zapewnia Sala zabaw FIKOŁKOWO Goście mogą schodzić się max.15 minut przed rozpoczęciem przyjęcia, jeśli pojawią się wcześniej zostanie naliczona opłata za czas zabawy, kwotę tą zobowiązani są pokryć rodzice gościa bądź organizatorzy

7. Za gości uważane są dzieci od 1 roku do 12 roku życia.

8. Minimalna liczba gości to 6 osób. W przypadku mniejszej liczby uczestników zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za 6 osób, w przypadku kiedy udział w imprezie bierze więcej niż 6 osób opłata pobierana jest za rzeczywistą liczbę gości.

9. Pełne rozliczenie za imprezę urodzinową następuje po jej zakończeniu.

10. W czasie przyjęcia urodzinowego obowiązuje Regulamin Sali Zabaw, ze szczególnym uwzględnieniem zasady, iż odpowiedzialność za dzieci podczas przyjęcia urodzinowego ponoszą Rodzice /Opiekunowie solenizanta. Organizator przyjęcia urodzinowego jest zobowiązany do zapewnienia Opiekunów w ilości stosownej do ilości i wieku dzieci.

11. Poczęstunek (zgodny z wcześniejszymi ustaleniami- przegryzki słone i słodkie, tort oraz napoje ) jest poczęstunkiem dla dzieci. Poczęstunek dla rodziców (kawa, herbata ) serwowany jest za dodatkową opłatą zgodna z cennikiem dostępnym w naszej kawiarni.

12 . Poczęstunek przygotowany dla dzieci ze względów higienicznych musi być spożywany wyłącznie w salce urodzinowej.

13. Zabrania się  spożywania napojów alkoholowych w lokalu i jego obrębie

14. Wszelkie zmiany dotyczące imprezy urodzinowej należy zgłaszać najpóźniej 2 dni przed urodzinami. ( zmiana godziny rozpoczęcia imprezy urodzinowej możliwa tylko pod warunkiem iż nie koliduje to z ustalonym wcześniej harmonogramem pozostałych imprez urodzinowych w danym dniu)

15. Wpłacenie zaliczki jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz cennika. 

© fikołkowo.pl - żłobek, sala zabaw, półkolonie Łódź, ul. Dąbrowskiego 17/21.
realizacja Backroom.pl